Rozvíjajúce sa trhy / Emerging Markets (EM)

Rozvíjajúce sa trhy, ktoré sú charakteristické rýchlym hospodárskym rastom (predovšetkým HDP) a rýchlym budovaním priemyslu. Patria sem prevažne štáty Južnej Ázie, východná Európa a Južná Amerika. Nie je výnimkou, že v krajinách emerging markets (EM) niekedy rast HDP činí i sto a viac percent v priebehu jedného roka.

Na druhej strane ale krajiny EM bývajú často krát politicky nestabilné a pravdepodobnosť bankrotu je u nich oproti ostatným krajinám značne zvýšená. Veľmi nebezpečné sú i krajiny EM ktorých ekonomika závisí poväčšine len na vývoze jednej kľúčovej komodity. Ukážkovým príkladom je Venezuela, u ktorej pokles cien ropy vyvolal začiatok hospodárskej krízy v krajine.

« « Návrat na Slovník investora