Hyperinflácia

Hyperinflácia je inflácia, ktorej rast činí viac ako 1000%. Takýto prudký rast cien spôsobi znehodnotenie peňazí a vymiznutie kúpyschopnosti obyvateľstva, čo má za následok rozpad ekonomiky danej krajiny.
Hyperinflácia sa zvykne vyskytovať predovšetkým v afrických krajinách (napríklad Zimbawe v roku 2008 – 80 000 000 000%), či v rozvíjajúcich sa krajinách – emerging markets (Bolívia 1985).

« « Návrat na Slovník investora