Čierna labuť / Black Swan

Black swan (čierna labuť) značí určité neočakávané udalosti. Ide o udalosť,
ktorá sa odchyľuje od toho, čo sa normálne očakáva od situácie, a je veľmi ťažké predvídať. Čierne labutie udalosti sú zvyčajne náhodné a neočakávané. Ak sa už na finančnom trhu objavia, spôsobia prudký nárast volatility, častokrát s výrazne negatívnym dopadom na trh.
Jedným z príkladov takýchto udalostí je finančný krach na trhoch nehnuteľností v USA 2008, alebo prepad čínskych akciových trhov v roku 2015.

« « Návrat na Slovník investora