Blue Chips

Pod pojmom blue chips rozumieme prvotriedne, “spoľahlivé” cenné papiere (najmä akcie). Konkrétne môže ísť buď o akcie podnikov s (dlhodobo) vysokým obratom a vysokou trhovou kapitalizáciou, stabilnou pozíciou na trhu či medzinárodne uznávané spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom obore.

S kúpou týchto cenných papierov sa spája menšie riziko v porovnaní s investíciou do menších, menej stabilných spoločností, ktoré nie sú tak etablované na danom trhu. Blue chips sú síce stabilnejšie ale zato spravidla i menej výkonnejšie, nakoľko nemôžeme u nich očakávať nárast tržieb, zisku či podielu na trhu v tak vysokých % ako je tomu u mladších firiem. V prípade takýchto mladých firiem môžeme vidieť ako raketový nárast ich hodnoty v dobrých časoch, tak aj výrazný pokles v prípade nepriaznivej situácie.

« « Návrat na Slovník investora