Take Profit

Take profit je cenová úroveň, na ktorej sa investorovi uzavrie jeho obchodná pozícia v zisku.
Príklad: Investor nakúpi (longuje) 0,1 lotu menového páru EUR/USD na cenovej hodnote 1,1525. Take profit si nastaví na hodnotu 1,1580. V prípade že hodnota EUR/USD dosiahne hodnotu 1,158 investorova obchodná pozícia sa na tejto hodnote uzatvorí v zisku 75 pipov (1,158 – 1,1525), čo v tomto prípade predstavuje zisk 0,36% (1,158 – 1,1525 /0,01525), respektíve 36 eurový zisk (0,36% z 10 tisíc eur).

« « Návrat na Slovník investora