Stagflácia

Stagflácia je situácia, v ktorej cenová hladina tovarov a služieb rastie, no ekonomický rast (HDP) je na nezmenej úrovni alebo dokonca klesá. Nezamestnanosť sa udržuje na nezmenej hodnote. Stagflácia pochopiteľne predstavuje pre ekonomiku negatívny stav, pretože ceny rastú ale ekonomika nerastie a preto sa nemôže zvyšovať ani zamestnanosť ale ani mzdy. A rastúce ceny a stagnujúce mzdy majú za následok to že klesá kúpsychopnosť obyvateľstva. Obyvatelia jednoducho majú menej penazí na utrácenie, čo má za následok nižšiu spotrebu a nižšia spotreba vyústi v slabšom ekonomickom raste.

« « Návrat na Slovník investora