Kapitálové výdaje (CAPEX) (CAPEX,)

Kapitálové výdaje (skrátene CAPEX) sú investíciami do stálych aktív. Kapitálové výdaje slúžia predovšetkým na:
1) zariadenie hmotného investičného majetku (umelecké diela, pozemky a iné),
2) zariadenie nehmotného investičného majetku ( licencie, software, autorské práva a iné),
3) nákup finančného majetku dlhodobej povahy (majetkové cenné papiere, dlhodobé obligácie a iné)

« « Návrat na Slovník investora