Intradenný

Tento termín sa vzťahuje na časové obdobie do jedného dňa teda 24 hodín. Pod pojmom intradenný sa myslí predovšetkým intradenné obchodovanie.

Hlavnou charakteristickou črtou intradenného obchodovania je dĺžka otvorenia obchodnej pozície, ktorá je spravidla kratšia ako jeden deň. Obchodné pozície v trvaní iba niekoľkých minút nie sú žiadnou výnimkou.

Príklad
Investor nakúpi akciový index DAX o 8 hodine ráno, ale svoju obchodnú pozíciu uzavrie už o 3 hodiny o 11 hodine ráno. Takéto obchodovanie sa dá nazvať intradenným obchodovaním. Ak by nastala situácia, že by obchodník držal otvorenú pozíciu ešte po niekoľko dní a dlhšie, hovorili by sme o pozičnom obchodovaní.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť