Factsheet

Factsheet je približne trojstranový dokument, ktorý slúži investorovi na oboznámenie sa so základnými informáciami ohľadom podielového fondu, prípadne alternatívnej investície. Vo Factsheet-e sa nachádzajú informácie o poplatkoch, stratégií, rizikovosti fondu, o očakávanom výnose, historickej výkonnosti či správcovi fondu.

Factsheet-y sú dostupné podobne ako pri podielových fondoch, aj pri ETF.

« « Návrat na Slovník investora