Efficiency Ratios

Efficiency ratios meria efektívnosť konkrétnej spoločnosti. Pomocou efficiency ratios môžeme zistiť to, koľko musí daná spoločnosť investovať, aby získala jeden dolár. Jeho hodnota sa vypočíta ako výdaje spoločnosti/zisk spoločnosti.
Príklad: Výdaje spoločnosti sú 60$ na akciu. Zisk na akciu predstavuje 80$. Hodnota Efficiency ratios preto činí  0,75 (60/80) alebo 75% – čo znamená že spoločnosť aby zarobila jeden dolár musí investovať 0,75$.

« « Návrat na Slovník investora