Buyout

Buyout vo finančníctve znamená kúpu majetkového podielu spoločnosti, alebo väčšinového podielu, v prípade akciovej spoločnosti majetku vo forme akcií.
Pri buyoute sa poväčšine kupuje nezaplatený dlh spoločnosti. Zriedkakedy sa stáva že sa pri buyoute skupuje už nakúpený dlh, nakoľko je to pomerne náročné – muselo by sa totiž jednať  s veľkým počtom akcionárov, veľakrát veľmi minoritných.
Buyout je synonynum slova ,,takeover”.

« « Návrat na Slovník investora