DomovInvestovanieVýhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF fondov

Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF fondov

Prehľad článku:

Čo sú to ETF fondy

ETF fondy predstavujú novú modernú alternatívu ku klasickým podielovým fondom. Sú ideálne pre pravidelné investovanie, či aj jednorázové investície. Niektorí ľudia ich nazývajú “podielovými fondami na streroidoch”, pričom popravde nie sú až tak ďaleko od pravdy. ETF fondy totiž kombinujú to najlepšie z investovania prostredníctvom podielových fondov a nákupu samotných cenných papierov, napríklad akcií.

Investovanie prostredníctvom ETF prináša so sebou množstvo výhod, ale aj zopár nevýhod, presnejšie rizík, o ktorých by ste určite mali vedieť pred tým, ako sa rozhodnete tento investičný nástroj využiť. Poďme sa teda pozrieť na výhody a nevýhody investovania prostredníctvom tohto nástroja.

Výhody investovania prostredníctvom ETF fondov

Nízke náklady

Nízke náklady sú jednou z najväčších výhod investovania do ETF. Tie sú v sumáre často nižšie v porovnaní s podielovými fondmi až o 5% pri vstupe a výstupe z investície. ETF sú navyše spravované pasívne, čo znamená, že nemusíme platiť vysoké poplatky za manažovanie našich peňazí.

Hedžing

Existujú ETF, ktoré sú priamo zahedžované voči menovému riziku. Takáto možnosť je veľmi zaujímavá napríklad v prípade, že chceme v EUR nakupovať ETF ktoré sleduje americký index v USD.

Ak totiž americký index urobí za určitý čas napríklad výnos 15% ale dolár oslabil voči euru napríklad o 10%, tak naša investícia po menovej konverzii naspäť do eur (ktorá tiež niečo stojí ale pre tento príklad ju vezmime bez poplatku) bola reálne v pluse nie 15% ale len 5%. V takomto prípade by bolo pre nás vhodné zvoliť radšej zahedžované ETF, ktoré by nás ochránilo pred týmto kurzovým rizikom. Hedžing pravdaže niečo stojí a nákladovosť takéhoto ETF je preto o čosi vyššia, je vždy ale na mieste zvážiť aj takúto možnosť, predovšetkým pri volatilných menových pároch a krosoch.

Dostupnosť ETF priamo v EUR

Väčšina ETF je spravidla denominovaná v USD, avšak je možné nájsť dostatok kvalitných ETF denominovaných aj v EUR. Ak sa teda rozhodneme pre takéto ETF, tak nemusíme vykonávať menovú konverziu z EUR do USD aby sme mohli dané ETF nakúpiť, ale vieme ho priamo kúpiť za eurá. Podobne existujú ETF prostredníctvom ktorých je možné nakúpiť európske ETF v USD. Takýmto spôsobom je možné ušetriť na nákladoch spojených s menovými konverziami, ktoré predstavujú významný zdroj príjmov niektorých brokerov.

Diverzifikácia

Investovaním prostredníctvom ETF má investor možnosť nakúpiť celý index alebo skupinu podkladových aktív tvoriach dané ETF, čo predstavuje výborný nástroj diverzifikácie investície. Takýmto spôsobom nie je daná investícia odkázaná na dobré/zlé výsledky jednej firmy, ale jej výnosnosť je počítaná ako vážený priemer výnosnosti všetkých podkladových aktív, ktoré tvoria dané ETF. Takýmto spôsobom sa výrazne znižuje riziko takejto investície bez zbytočných nákladov.

Flexibilita

Veľkou výhodou ETF je fakt, že sa obchodujú počas obchodných hodín – rovnako ako akcie. V praxi to pre investora znamená, že môže kedykoľvek v reálnom čase pozíciu otvoriť alebo uzavrieť. Nemusí tak čakať dlhú dobu na výstup z pozície, ako je tomu napríklad pri podielových fondoch. Takáto flexibilita môže byť veľkou výhodou pri pri krátkodobejšom investovaní.

Risk manažment

Narozdiel od klasických podielových fondov ponúkajú ETF možnosť zadanie take-profitu alebo stop-lossu. V praxi to znamená, že si ako investor viem nastaviť hranicu maximálnej straty, ktorú som ochotný akceptovať alebo naopak úroveň, na ktorej má byť moja pozícia automaticky uzatvorená v zisku. Táto možnosť je neoceniteľnou pomocou pri manažovaní rizika.

Špeciálne typy ETF fondov

Doba ide veľmi rýchlo dopredu a týka sa to aj sveta investícií. Dnes je možné nakúpiť ETF ktoré sú “leveraged” – ľudovo povedané “napákované”, teda s využitím pákového efektu. Spravidla to býva 2-3x (niektoré ETF sú až 5x leveraged) čo už z názvu indikuje, že ide o páku 2 alebo 3, respektíve 5. V prípade, že zvažujete výber ETF využívajúceho pákový efekt jednoznačne odporúčame skutočne chápať tomu, čo to znamená a aké riziká sú spojené s využitím takéhoto nástroja. Odporúčame si taktiež naštudovať poplatkovú štruktúru daného ETF, ktorá sa môže výrazne líšiť od klasických nízko-nákladových ETF.

Nájdeme taktiež ETF ktoré sú “short” – teda špekulujú na pokles ceny (nazývajú sa aj inverzné ETF). Tieto ETF odporúčame predovšetkým skúsenejším investorom, ktorí vedia objektívne zvážiť riziká, ktoré s takýmto obchodovaním súvisia. V prípade short pozície sa totiž ako obchodník staviate do pozície, kedy máte obmedzenú možnosť na profit a neobmedzenú možnosť na stratu (predovšetkým v prípade short pozície na páku).

Zaujímavosťou je fakt, že aj napriek svojej derivátovej podobe sú tieto ETF stále brané ako verejne obchodovateľné cenné papiere, čo môže byť zaujímavé z pohľadu oslobodenia od dane. Dôležité je avšak, aby bola dodržaná podmienka minimálneho držania investície po dobu 1 roka, čo je pri short pozícií dosť diskutabilné.

Obrovský výber ETF fondov

Dnes je možné prostredníctvom ETF nielen lacno investovať do štátnych dlhopisov, akcií či samotných indexov, ale napríklad aj do realitného trhu v USA. Prípadne ako bolo vyššie spomenuté, máte taktiež možnosť shortovať tento realitný trh v prípade, že si myslíte, že čoskoro nastane jeho kolaps a bublina na tomto trhu praskne. Podobne môžete nakúpiť či shortovať VIX a špekulovať tak na nárast alebo pokles volatility na trhoch.

Základné druhy ETF ktoré je možné nakúpiť:

 • Indexové (ETF kopírujúce indexy ako napr. S&P500, Dow Jones…)
 • Sektorové (priemysel, poľnohospodárstvo, služby…)
 • Regionálne (európske, japonské…)
 • Štýlové (large-cap, small-cap, growth…)
 • Komoditné (snažia sa kopírovať cenu vybraných komodít)
 • Menové (euro, dolár, libra…)
 • Dlhopisové (zamerané buď na štátne alebo korporátne dlhopisy)
 • Inverzné (špekulujúce na pokles ceny)
 • Pákové (využívajúce pákový efekt).

Možností je naozaj veľmi veľa, a nie je problém stráviť bezsenné noci nad študovaním možností, ktoré trh prináša.

Základom je nestratiť sa v tomto mori možností a vedieť objektívne zhodnotiť, či dané ETF ktoré ste našli skutočne spĺňa vaše predstavy a je v súlade s vašim investičným zámerom. V prípade, že máte záujem investovať väčšiu sumu, určite je na mieste poradiť sa s niekym, kto sa v danej problematike vyzná.

Oslobodenie od danenia

Obrovskou výhodou ETF oproti podielovým fondom je fakt, že narozdiel od podielových fondov, ktoré podliehajú zdaneniu, ETF sú brané ako verejne obchodovateľné cenné papiere (podobne ako akcie) a v prípade, že je dodržaná podmienka ich držania po dobu viac ako 1 rok, je táto investícia oslobodená od danenia. Takáto daňová úľava znamená skutočne významnú úsporu v prípade investícií prostredníctvom ETF a akcií, avšak je potrebné pamätať na to, že sa vzťahuje iba na fyzické osoby.

Od dane z príjmov je oslobodený príjem z predaja (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ktoré daňovníkovi plynuli po 31.12.2015, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. (zdroj)

Nevýhody / riziká spojené s investovaním prostredníctvom ETF fondov

Menové riziko

Menovému riziku, ktoré je spojené s investovaním do ETF, sme sa venovali už pri možnostiach hedžingu ETF. Avšak nie každé ETF túto možnosť má, prípadne investor sa pre takéto ETF nerozhodol.

V takomto prípade je investor vystavený menovému riziku (spravidla voči americkému doláru) a preto je dobré minimálne byť si tohto rizika vedomý. Na druhej strane niekedy môže byť naopak aj výhodou skutočnosť, že človek nie je tkzv. 100% v jednej mene, ale má diverzifikovaný aj svoj finančný majetok do rôznych mien, čo môže byť preňho v konečnom dôsledku aj výhodou.

Likvidita

Existujú ETF ktoré sú veľmi populárne a je o ne veľký záujem, avšak spomedzi veľkého počtu ETF sa nájdu aj také, o ktoré veľký záujem nie je. Tieto ETF sú prirodzene menej likvidné a neexistuje pre ne dostatočne bohatý trh. Z tohto dôvodu je dôležité, aby si investor pred kúpou vybraného ETF skontroloval, aký objem sa na danom ETF zobchoduje.

Obrovský výber ETF fondov

Ako sme už naznačili vo výhodach ETF, táto skutočnosť môže byť vnímaná ako pozitívne, tak aj negatívne. Pre investora, ktorý nemá dostatok času a schopností zorientovať sa v mori ETF fondov môže byť niekedy výhodnejšie využiť služby tretej strany, ktorá sa postará o správny výber ETF fondov, samotné nákupy a správu. Je prirodzené, že nie každému “sedí” čítanie špecifikácií množstva ETF fondov, ich následný výber a realizovanie nákupov, spolu so sledovaním trhu a vývoja aktív.

Oplatí sa investovať prostredníctvom ETF fondov?

Popularita ETF fondov v posledných rokoch doslova vystrelila do nebies a veríme tomu, že po prečítaní tohto zhrnutia výhod a nevýhod investovania prostredníctvom tohto nástroja ste pochopili, prečo tomu tak je. Dá sa povedať, že ETF fondy predstavujú aktuálne jeden z najlepších nástrojov pre investovanie na burze. V podstate jedinou nevýhodou pre bežného človeka sú poplatky spojené s nákupom a čas, ktorý takémuto investovaniu musí venovať.

Oba tieto problémy sa dajú avšak veľmi jednoducho vyriešiť tým, že nákup ETF fondov zveríte do rúk tretej strane. Nielen že ušetríte na poplatkoch za nákup, ale nebudete sa musieť ani starať o výber ETF fondov, samotné nákupy či správu portfólia. Ak máte otázky súviace s ETF fondami alebo možnosťami takéhoto investovania, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Vaše otázky zodpovieme do 24 hodín.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť