Overweight

Overweight (väčší pomer ako v index) môžeme v kontexte finančného trhu chápať ako:

1)  že sa určitej akcii sa darí lepšie ako akciám ostatným. Ak sa portfólio investora skladá z technologických a priemyselných akcií, pričom akcie technologických spoločnosti sa podieľajú na celkovom zisku portfólia až z 70%, zatiaľ čo akcie priemyselných spoločností z 30%, hovoríme o technologických akciách ako overweight.

2) Investor drží vo svojom portfóliu viac aktív (akcií, dlhopisov, mien a podobne) než sa nachádza v porovnávacom benchmarku.

« « Návrat na Slovník investora