Flash Crash

Flash crash je zriedkavý, neočakávaný a prudký prepad ceny na danom finančnom inštrumente v priebehu krátkeho časového obdobia.
Ako príklad flash crashu môžeme uviesť pád EUR/CHF o vyše 30% v priebehu jednej hodiny, ako tomu bolo 15.1.2015.
Najčastejšími príčinami flash crashu sú neočakávane ekonomické udalosti, technologické chyby pri obchodovaní, ale i Black box trading, teda vysoko frekvenčné obchody pomocou AOS.

« « Návrat na Slovník investora