Akcia na doručiteľa

Akcie na doručiteľa sa tiež môžu nazývať aj akciami na majiteľa alebo aj anonymné akcie.

Vlastníci týchto akcií nie sú uvedení v žiadnom registri, ktorý by bol verejne prístupný, a taktiež na nich nie je uvedené meno. Akcie na doručiteľa taktiež nie sú nikde zapísané (na rozdiel od zaknihovaných akcií). Z tohto dôvodu je možné odovzdanie takejto akcie len fyzickým odovzdaním jednej osoby druhej osobe.

Výnos z akcie je garantované iba majiteľovi akcie, nie konkrétnej menovitej osobe.

 

« « Návrat na Slovník investora