Home Investovanie ETF fondy – ako fungujú a v čom sa líšia od podielových fondov

ETF fondy – ako fungujú a v čom sa líšia od podielových fondov

0
ETF fondy – ako fungujú a v čom sa líšia od podielových fondov

ETF fondy – čo sú, ako fungujú a v čom sa líšia od podielových fondov

ETF (Exchange Traded Funds) predstavujú fondy, ktoré sú obchodované na burze, pričom aktuálne patria medzi jedny z najpopulárnejších nástrojov ako individuálnych investorov, tak aj veľkých finančných inštitúcii. Napríklad na Slovensku sú takmer všetky prostriedky v 2. a 3. pilieri investované práve prostredníctvom ETF fondov.

Najväčším rozdielom medzi ETF fondami a klasickými podielovými fondami je ten, že pri ETF je ich cena udávaná v reálnom čase počas obchodných hodín burzy, na ktorej je daný ETF fond obchodovaný, zatiaľ čo pri podielových fondoch sa udáva iba tzv. “close” cena na konci obchodného dňa. ETF fond je teda možné nakúpiť rovnako ako akcie napríklad hneď po otvorení burzy a predať ho ešte v ten istý deň za inú, potenciáne vyššiu cenu, pri podielových fondoch investor takúto možnosť nemá.

Aktívne spravované podielové fondy vs. pasívne spravované ETF fondy

Druhým veľmi dôležitým rozdielom medzi podielovými fondami a ETF je, že zatiaľ čo podielové fondy sú aktívne spravované (každý fond má svojho portfólio manažéra, ktorý daný fond spravuje), ETF fondy majú spravidla pasívnu správu.

Pasívna správa v praxi znamená to, že daný ETF fond svojou výkonnosťou kopíruje vývoj vybraných napríklad akciových či dlhopisových indexov (v závislosti od konkrétneho ETF fondu a jeho zamerania) a disponuje (alebo sa aspoň s čo najväčšou presnosťou snaží disponovať) rovnakým zložením, váhami a teda aj výkonnosťou ako vybraný index, ktorý kopíruje.

Ak teda máte nakúpený napríklad ETF fond kopírujúci vývoj 500 najväčších spoločností v rámci USA (index S&P 500), tak cieľom tohto ETF bude s čo najväčšou presnosťou kopírovať vývoj firiem v rámci daného indexu, čo v praxi znamená, že budete dosahovať výnosnosť daného trhu (vážený priemer výnosnosti daných firiem, pričom čím väčšia je daná spoločnosť, tým má aj väčšou váhu v danom indexe a teda aj vo vašom portfóliu).

Možno si práve hovoríte, že to zrovna ako nejaká jadrová fyzika neznie, a v podstate máte pravdu. V princípe je totiž investovanie cez ETF veľmi jednoduché, ale čo je ešte dôležitejšie, tak aj veľmi efektívne. Ak totiž porovnáme výkonnosť ETF fondov a klasických aktívne spravovaných podielových fondov tak zistíme, že ETF fondy sú na tom výrazne lepšie.

Tejto téme a celkovému porovnaniu ETF fondov sa podrobne venujeme taktiež v ďalších článkoch ako napríklad Podielové fondy vs. indexové ETF fondy.

zaklady investovania do etf fondov - prehľad najvacsich etf fondy
Prehľad najväčších ETF fondov

Ako fungujú ETF fondy v praxi?

V pozadí ETF fondov štandardne stoja veľké finančné inštitúcie, ktoré dané ETF fondy vytvárajú a následne spravujú. Medzi najväčšie firmy v tomto smere patrí iShares (Blackrock), Vanguard a SPDR. Proces vzniku ETF po schválení všetkých dokumentov funguje v zjednodušenej forme tak, že táto inštitúcia vloží po schválení do daného ETF fondu kapitál, pomocou ktorého nakúpi akcie a iné aktíva, ktoré spĺňajú zameranie fondu.

Napríklad ETF ktoré kopírujúce vývoj indexu S&P 500 sledujúceho vývoj približne 500 najväčších firiem v rámci USA (napr. iShares S&P 500 – IVV) obsahuje akcie spoločností, ktoré tvoria tento index v takom pomere, aby s čo najväčšou presnosťou (spravidla >99%) zodpovedal vývoju tohto podkladového aktíva.

porovnanie vanguard, spdr, ishares zaklady investovania prostrednictvom etf fondov
Porovnanie najväčších správcov pasívne spravovaných ETF fondov – iShares, Vanguard, SPDR

Následne táto inštitúcia emituje (vydá) na burze cenné papiere (ETF), pričom každé ETF predstavuje konkrétny podiel na majetku fondu. Ten môžeme chápať ako všetky cenné papiere, ktoré správca daného ETF fondu na pozadí nakupuje s cieľom dodržať investičnú stratégiu daného ETF fondu.

Úlohou tvorcu a zároveň správcu ETF fondu je následne dohliadať na to, aby nevznikali rozdiely medzi cenou ETF a cenou podkladového aktíva. Inak povedané – aby ETF fond čo najpresnejšie kopíroval vývoj daného indexu.

Následne už investori, ktorí sa rozhodnú nakúpiť tieto ETF, nakúpia presný pomer podkladových aktív (v tomto prípade akcií) ako je v indexe a nemusia realizovať samostatne nákup každého cenného papiera. Princíp je teda veľmi podobný bežným podielovým fondom, kde investori takisto nakupujú prostredníctvom podielových listov ďalšie aktíva vo fonde, teda až na to, že v prípade ETF ide o verejne obchodovateľný cenný papier.

Na realizáciu takéhoto nákupu stačí mať dostatočnú sumu na nákup minimálne 1 kusu ETF (cena ETF sa spravidla pohybuje na úrovni desiatok max stoviek eur). Toto všetko umožňuje spolu investorovi aj prostredníctvom relatívne malého objemu prostriedkov veľmi lacno nakúpiť široké spektrum akcií, komodít alebo dlhopisov, ktoré presne zodpovedajú jeho investičnému zámeru.

Poďme pozrieť na to, aké základné výhody prinášajú ETF fondy oproti klasickým podielovým fondom a ako sa dá v praxi prostredníctvom ETF fondov investovať a na čo sú ideálne.

Výhody a nevýhody investovania do ETF fondov

Výhody ETF fondov

V posledných rokoch sa predovšetkým v USA a v rozvinutejších krajinách a trhoch postupne stále viac a viac peňazí presúva z podielových fondov do ETF, pričom posledné čísla hovoria o objeme približne 1500 miliárd dolárov, ktoré boli presunuté z aktívne spravovaných fondov do pasívne spravovaných ETF v priebehu posledných 10 rokov.

Za touto výrazne rastúcou popularitou ETF fondov sú viaceré významné výhody, ktoré ETF fondy investorom priniesli.

Jednou z najväčších výhod ETF je významná úspora nákladov a to ako na poplatkoch za nákup konkrétnych akcií firiem, tak aj nákladov na správu (v porovnaní s podielovými fondami). Investor totiž do vzniku ETF fondov musel nakúpiť napríklad akcie 30-tich technologických firiem, keď chcel investovať do technologického sektora. V praxi realizácia takejto investície znamenala pre investora vysoké transakčné náklady, nakoľko musel zaplatiť 30x poplatok za nákup a následne pri predaji investície opäť 30x poplatok za predaj daných akciových titulov.

V prípade ETF fondov stačí investorovi kúpiť jeden ETF fond zameraný na technologické spoločnosti a nemusí ďalej riešiť žiadnu alokáciu medzi konkrétnymi firmami, prípadne úpravy váh v čase a rebalancovanie portfólia. O všetko sa postará totiž správca ETF fondu, podobne ako je tomu v prípade podielových fondov.

Oproti podielovým fondom zaplatí avšak investor do ETF na poplatkom za správu v priemere menej ako polovicu.

Nižšie náklady a poplatky logicky znamenajú pre investora vyššie zhodnotenie investície, čím sa dostávame k ďalšej veľkej výhode pasívne spravovaných ETF fondov (špeciálne ETF kopírujúcich vývoj svetových akciových indexov). Pasívne spravované ETF fondy dosahujú vyššiu výkonnosť v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondami s porovnateľnou investičnou stratégiou.

zaklady investovania do etf fondov warren buffet s&p500
Vyjadrenie Warrena Buffetta, že jeho najčastejšou radou v rámci investovania, je nákup ETF fondu kopírujúceho vývoj indexu S&P 500.

No a aby týchto výhod nestačilo, tak ako bonus viete mať na Slovensku dokonca ešte aj kapitálové výnosy pri investovaní prostredníctvom ETF fondov aj oslobodené od danenia. Pod pojmom kapitálový výnos môžeme rozumieť rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou, inak povedané zisk z nárastu ceny daného ETF fondu.

Podmienkou pre toto oslobodenie od dane je avšak, aby ste vlastnili tieto ETF fondy ako verejne obchodovateľné cenné papiere a zároveň ich musíte vlastniť po dobu dlhšiu ako jeden rok. 

Pozor avšak na investície, ktoré sú realizované prostredníctvom ETF fondov, ale nespadajú pod oslobodenie od dane z kapitálových výnosov. Príkladom takýchto investícií sú napríklad podielové fondy, fondy kvalifikovaných investorov alebo iné alternatívne fondy, ktoré investujú prostredníctvom ETF. V prípade takýchto investícií ide stále o podielový fond alebo fond kvalifikovaných investorov. Daňový úrad nezaujíma, do čoho na konci dňa tento fond investuje, ale o aký typ fondu alebo investičného nástroja ide. Rovnako sa táto daňová výhoda nevzťahuje na firmy a právnické osoby.

Nevýhody ETF fondov

Investovanie do ETF fondov so sebou prináša porovnateľné riziká, ako je investovanie do podielových fondov a investičných aktív, do ktorých reálne dané ETF investuje. Dôležité je preto rozumieť týmto rizikám a rovnako aj spôsobom, ako ich znížiť alebo úplne eliminovať. Medzi tie najzákladnejšie spôsoby, ako znížiť riziko pri investovaní do ETF fondov je výber tých najväčších ETF fondov a dodržanie dlhodobého investičného horizontu.

Práve najväčšou chybou v prípade investovania do ETF fondov býva výber príliš malých a neznámych fondov, ktoré môžu vyzerať atraktívne, no avšak majú veľmi nízku trhovú kapitalizáciu a tým pádom aj likviditu. V takomto prípade môže mať investor problém predať danú investíciu za trhovú cenu alebo v očakávanej dobe. Toto riziko v prípade najväčších ETF fondov alebo určite nehrozí, tam človek môže alokovať bez obáv aj desiatky alebo stovky miliónov eur bez akýchkoľvek obáv.

Viac do podrobna sa výhodám a rizikám spojeným s investovaním do ETF fondov venujeme v samostatnom článku Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF fondov.

Poďme sa pozrieť na to, aké možnosti má investor v prípade, že má záujem investovať do ETF fondov.

Ako investovať do ETF fondov

Možnosti investovania do ETF fondov

Ak by sme to mali poňať najjednoduchšie ako to ide, v podstate máte dve možnosti ako investovať do ETF fondov.

Prvou možnosťou je otvoriť si účet u brokera a nakupovať si ETF fondy sám. Táto možnosť je jednoznačne najlacnejšia, vyžaduje si avšak dostatočnú znalosť problematiky od klienta a určité skúsenosti s investovaním. Navyše štandardne drvivá väčšina brokerov má platformu v angličtine, čo môže pre niektorých byť nekomfortné.

Rovnako treba spomenúť časovú náročnosť, nakoľko vybrať vhodného brokera, otvoriť si účet, zoznámiť sa s platformou, poplatkami, nájsť vhodné ETF fondy a následne realizovať dané investície zaberie hodiny času. Pre nováčika môže ísť v kľude aj 50+ hodín času.

Druhou možnosťou je využiť služby finančnej inštitúcie (napríklad obchodníka s cennými papiermi alebo banky) a prenechať správu investície niekomu inému. Táto možnosť má určité variácie, nakoľko niektoré inštitúcie si trúfajú nastaviť klientovi portfólio automaticky na základe zodpovedania niekoľkých základných otázok, iné využívajú poradcov, ktorí sa s klientom spoja a či už na diaľku alebo osobne mu vysvetlia detaily danej investície a celkové možnosti, ktoré má.

Výhodou v tomto prípade je výrazná úspora času pre klienta a relatívna istota, že investícia by mala byť nastavená ako tak dobre. Niektoré inštitúcie majú zloženie portfólia striktne nastavené, iné zase umožňujú poradcovi v závislosti od konzultácie s klientom upraviť jeho portfólio na mieru. Vo všeobecnosti má táto možnosť pre klienta veľmi veľa výhod, všetko avšak niečo stojí. Klienta takéto investovanie štandardne výjde čo sa týka poplatkov drahšie, ako keď si investíciu rieši sám. Na druhej strane zle nastavená investícia vie klienta stáť ešte viac.

Ako začať investovať do ETF

Ktorá z možností vyššie je vhodnejšia je veľmi individuálne. Všetko závisí od toho, koľko voľného času má človek možnosť venovať investovaniu, aký objem prostriedkov chce investovať, či ide o jednorázovú alebo pravidelnú investíciu, atď…

Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že ako najvhodnejšia možnosť sa nám javí začať investovať s pomocou poradcu, ktorý pomôže investorovi správne nastaviť investíciu, očakávania a celkovo mu pomôže zorientovať sa vo svete investovania. Možnosť ozvať sa niekomu z praxe s otázkami ohľadom danej investície, aktuálnej situácie na trhoch či prediskutovať iné možnosti či alternatívne investície, vie v niektorých prípadoch ušetriť investorovi obrovské peniaze.

Najväčším problémom menej skúsených investorov sú totiž práve nesprávne rozhodnutia pod vplyvom emócií a to, že sa nechajú nalákať do rôznych na prvý pohľad veľmi atraktívne znejúcich investícií, ktoré sa v čase ukážu ako nie práve najšťastnejšie. Možnosť bezplatne sa ozvať niekomu a poradiť sa, vie byť v takýchto prípadoch na nezaplatenie.

V prípade, že máte záujem o bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania do ETF fondov, tak nás neváhajte kontaktovať. Pomáhame ľuďom investovať efektívne a tak, aby rozumeli svojim investíciám.

Zhrnutie

ETF fondy patria medzi jedny z najpopulárnejších nástrojov ako individuálnych investorov, tak aj veľkých inštitúcii. Za popularitu ETF môže predovšetkým množstvo výhod, ktoré investorom priniesli, pričom medzi najpodstatnejšie patrí výrazná úspora na ako transakčných poplatkoch, tak aj poplatkoch za správu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ETF fondy kombinujú výhody ako podielových fondov (možnosť investovania do množstva cenných papierov prostredníctvom jedného nákupu), tak aj investícií do konkrétnych akciových titulov (ETF sú brané ako verejne obchodovateľné cenné papiere), čo z nich robí ideálnu voľbu pre realizáciu ako pravidelných, tak aj jednorazových investícií.

Navyše na Slovensku sa ETF fondov týka (podobne ako akcií konkrétnych firiem obchodovaných na burze) aj oslobodenie od dane z kapitálových výnosov v prípade ich držania ako fyzická osoba po dobu dlhšiu ako 1 rok.

Vďaka všetkým týmto vyššie spomínaným výhodám sa nemožno čudovať, že sme v posledných rokoch svedkami výrazného presunu prostriedkov z podielových fondov práve do ETF. Na Slovensku sa taktiež stáva investovanie do ETF fondov stále viac a viac populárne.

V prípade, že by ste radi začali investovať do ETF alebo máte záujem presunúť vaše investície z podielových fondov, radi vám pomôžeme. Ozvite sa nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Konkrétnym výhodám a nevýhodám investovania prostredníctvom ETF a návodom a radám na čo si dávať pozor pri výbere pre vás vhodného ETF alebo akým spôsobom do týchto burzovo obchodovateľných fondov investovať, sa venujeme v ďalších článkoch, ako napríklad Akým spôsobom sa dá investovať do ETF fondovZákladné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF či Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.