Prehľad článku:

Úvod

ETF fondy predstavujú burzovo obchodovateľné fondy, ktoré postupne nahrádzajú klasické podielové fondy, nakoľko ponúkajú investorom nielen že nižšie poplatky za správu, ale aj vyššie zhodnotenie. Stávajú sa preto stále populárnejšími a využívajú ich okrem veľkých inštitúcií stále častejšie aj bežní ľudia a malí investori.

Prostredníctvom indexových ETF je napríklad zainvestovaná značná časť nášho 2. a 3. dôchodkového piliera a vo veľkom ich využívajú aj samotné podielové fondy či iní správcovia. Detailnejším charakteristikám ETF fondov, výhodám a nevýhodám ich využitia, či ich porovnaním s akciami, sa bližšie venujeme v ďalších článkoch.

Preto ak vás táto téma bližšie zaujíma, odporúčame vám prečítať si aj ďalšie z našich článkov venujúcich sa problematike ETF fondov. Dnes sa poďme pozrieť na to, aké možnosti má bežný slovenský investor, pokiaľ má záujem investovať prostredníctvom ETF fondov.

Ako investovať do ETF fondov

Ak by sme to mali poňať najjednoduchšie ako to ide, tak v podstate máte dve možnosti. Prvou je otvoriť si účet u brokera a nakupovať si ETF fondy sám, tou druhou je využiť služby špecializovanej inštitúcie (obchodníka s cennými papiermi) a prenechať správu investície tretej strane. Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Poďme sa teda pozrieť na to, aké možnosti má investor a v akom prípade je tá či oná možnosť výhodnejšia.

Investovanie do ETF fondov na vlastnú päsť

Ako sme spomenuli vyššie, prvou možnosťou ako investovať prostredníctvom ETF fondov je ich nákup na takpovediac vlastnú päsť. To v praxi znamená vyhľadanie vhodného brokera, ktorý umožňuje nákup cenných papierov (a nie len CFD, ako je tomu u väčšiny brokerov), následné naštudovanie si jeho poplatkovej štruktúry, platformy, … a následne vyplnenie a podpísanie všetkej potrebnej dokumentácie, ktoré je po overení všetkých potrebných dokladov a dokumentov zavŕšené úspešným otvorením účtu.

Prvý krok je teda za nami. Následne je potrebné zaslať na tento novootvorený účet u brokera prvý vklad. Treba si dávať pozor na to, že niektorí brokeri majú obmedzenia na minimálny vklad v tisícoch eur, teda predovšetkým tí solídnejší. Po pár dňoch čakania na zrealizovanie prevodu sú naše prostriedky pripravené a môžeme sa pustiť do nákupu cenných papierov.

Znie to celkom jednoducho, že? Ono to v podstate aj jednoduché je. Otvorenie účtu je totiž pri obchodovaní na vlastnú päsť v podstate to najjednoduchšie. Avšak to najdôležitejšie – samotný výber konkrétnych cenných papierov a správa tejto investície je to, čo má najväčší vplyv na to, či táto investícia skončí úspechom alebo fiaskom. Poďme sa teda pozrieť na konkrétne faktory, od ktorých závisí úspech pri investovaní na vlastnú päsť a aké výhody a nevýhody má takýto prístup.

Výhody investovania na vlastnú päsť

Výhody investovania na vlastnú päsť – sloboda

Najväčším benefitom investovania na vlastnú päsť je sloboda, ktorú investor má. Môže si totiž nakúpiť v podstate čokoľvek si zmyslí (niekedy to avšak vie byť kvôli nedostatočným znalostiam aj nevýhoda) a môže si svoju investíciu spravovať akokoľvek len uzná za vhodné. Je teda vyslovene na ňom, či sa rozhodne nakúpiť akciový index, ETF zamerané na štátne dlhopisy alebo vybrané komodity.

Takáto sloboda prináša so sebou možnosť experimentovania napríklad aj s tzv. „leveraged“ ETF, ktoré využívajú napríklad páku, alebo s rôznymi inými veľmi rizikovými ETF, akými sú napríklad ETF zamerané na volatilitu. Ťažko povedať, či je možnosť prístupu k týmto vysoko rizikovým cenným papierom pre bežných ľudí pozitívum, nakoľko niekedy to môže pripomínať hru dieťaťa so zápalkami.

Dajme tomu, že to ale môže byť pozitívum pre ľudí, ktorí majú dostatočné znalosti a chcú napríklad do svojho portfólia pridať ETC kopírujúce vývoj zlata.

Výhody investovania na vlastnú päsť – ušetrenie na vstupných poplatkoch

Ďalšou výhodou pri investovaní na vlastnú päsť je, že investor nemusí platiť žiadne vstupné poplatky, ako tomu býva pri podielových fondoch či pravidelnom investovaní do ETF prostredníctvom tretích strán. To sa môže na prvý pohľad javiť ako ušetrenie v niektorých prípadoch aj tisícok eur, čo už rozhodne stojí za zamyslenie.

Tu je avšak dôležité pozrieť sa na otázku poplatkov komplexnejšie, nakoľko ak investor realizuje nákupy sám cez brokera, tak musí platiť viacero poplatkov, ktoré by cez tretiu stranu neplatil. Konkrétne ide napríklad o fixné poplatky za nákup (a aj predaj) cenných papierov, menové konverzie, úschovu cenných papierov a pri niektorých brokeroch aj za neaktivitu.

Tieto poplatky sa vedia celkom slušne nazbierať hlavne pri menších investíciách, čo znamená, že vo všeobecnosti sa nákupy do 500 eur neoplatia prakticky vôbec realizovať.

investovat.sk 211 Akým spôsobom sa dá investovať do ETF fondov

Nevýhody investovania na vlastnú päsť

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – časová náročnosť

Ak sa pozrieme na opačnú stranu mince, tak obchodovanie na vlastnú päsť má predovšetkým jednu hlavnú nevýhodu. Touto nevýhodou je časová náročnosť. Možno si poviete, že veď samotný nákup nemôže trvať dlhšie až tak dlho a v podstate máte aj pravdu. Samotný nákup je avšak až úplne posledná činnosť, ktorú reálne ako investor robíte.

Je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ chcete takéto investovanie brať naozaj seriózne a máte v pláne dlhodobo pravidelne investovať napr. 10% zo svojej výplaty, tak ide spolu o tisícky eur. Pri takejto sume je rozhodne na mieste pravidelná priebežná analýza ako cenných papierov vo vašom portfóliu, tak aj samotných nákupov a podmienok u brokera.

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – odbornosť a prístup k informáciám

Tu sa priamo dostáva k ďalšej nevýhode nákupu na vlastnú päsť, ktorou je odbornosť a prístup k informáciám. Pokiaľ si totiž chcete sám spravovať svoje životné úspory, tak si musíte byť skutočne istý, že viete čo robíte. Ideálne by ste preto mali v danej oblasti buď pracovať, alebo by ste ju mali mať minimálne aspoň vyštudovanú. V opačnom prípade túto možnosť určite neodporúčame.

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – poplatky za nákupy

Ako sme už spomínali vyššie, s investovaní na vlastnú päsť súvisí viacero poplatkov, ktoré by investor pri využití obchodníka s cennými papiermi neplatil. Ide predovšetkým o poplatky za nákup a predaj cenných papierov (do 15€ za nákup + opäť za predaj), menové konverzie (do 1,5% z objemu prostriedkov), úschovu cenných papierov (v závislosti od objemu a druhu CP) a pri niektorých brokeroch aj za neaktivitu (spravidla mesačný fixný poplatok).

Ak to teda všetko napočítame, tak v podstate zistíme, že takéto investovanie do ETF na vlastnú päsť je vhodné skôr keď tak ako jednorazová investícia a nie pravidelné investovanie. Ak by ste totiž chceli pravidelne mesačne investovať napr. 100 eur, tak v podstate by ste každý mesiac prerobili hneď pri nákupe aj vyše 10%, čo je pri takomto objeme absolútne nerentabilné. Dajú sa pravdaže nájsť aj brokeri, ktorí majú o čosi nižšie poplatky, avšak vo všeobecnosti platí, že nákupy do 500 eur sa jednoducho neoplatí realizovať.

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – prístup iba k ETF domicilovaným v rámci EÚ (UCITS)

Ďalšou veľkou nevýhodou nákupu ETF na vlastnú päsť je obmedzenie iba na tzv. UCITS ETF. V jednoduchosti povedané, ide o ETF fondy, ktoré sú domicilované v rámci EÚ a spĺňajú všetky legislatívne a právne požiadavky EÚ a ESMA (Európsky orgán pre dohľad nad trhom s cennými papiermi).

Bohužiaľ práve tie najzaujímavejšie a najväčšie ETF sú domicilované prioritne v rámci USA, pričom v prvej 50-tke najväčších ETF na svete sa nachádzajú iba 3 UCITS ETF. Konkrétne sú to CSPX, VUSA a SWDA, pričom CSPX, najväčšie UCITS ETF, sa nachádza v tomto rebríčku až na 38. mieste a celkovo je vyše 8x menšie, ako najväčšie americké ETF SPY.

Z toho vyplýva, že pokiaľ chce investor riešiť nákup ETF na vlastnú päsť, musí sa uspokojiť iba s UCITS ETF fondami, ktoré nemajú takú likviditu a ani parametre, ako tie najväčšie americké ETF. Podobne môže európsky investor rovno zabudnúť na nákup ETF ako napr. QQQ (kopírujúce vývoj indexu Nasdaq Composite 100). Dôležité je ešte poznamenať, že toto obmedzenie na nákup iba UCITS ETF sa vzťahuje iba na retailových klientov – teda bežných ľudí. Inštitúcie a profesionálni klienti ich môžu stále naďalej nakúpiť (aj na účet klienta).

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – chybovosť, ľudský faktor a neodbornosť

Posledná nevýhoda, ktorá stojí za zmienku je v podstate dôsledkom kombinácie vyššie spomenutých nevýhod. Je ňou chybovosť, vplyv ľudského faktoru v kombinácií s neodbornosťou. Ak totiž zoberieme do úvahy to, že väčšina ľudí, ktorá zvažuje nákup ETF na vlastnú päsť v tejto oblasti nepracuje, nemá s ňou ani len skúsenosti a nedisponuje ani odbornými či inými vedomosťami s touto problematikou súvisiacimi, tak je prakticky jasné, že v takomto prípade veľmi významne narastá riziko prípadných chýb.

investovanie na vlastnu past obr 1 Akým spôsobom sa dá investovať do ETF fondovOplatí sa teda investovať na vlastnú päsť?

Odpoveď na túto otázku z časti naznačuje aj samotná EÚ a ESMA. Tá sa snaží v poslednej dobe celkom intenzívne chrániť malých retailových investorov od popálenia sa pri obchodovaní na burze. Obmedzili napríklad maximálnu páku pri obchodovaní na 30, zakázali retailovým klientom nákup ETF domicilovaných mimo EÚ a pre tie v rámci Európy sprísnili pravidlá.

Podobne sprísnili taktiež dohľad na trhom pre profesionálne inštitúcie, ktoré dnes musia reportovať pracky každý pohyb na účtoch. Kombinácia tohto všetkého v praxi to znamená, že EÚ sa snaží robiť kroky pre to, aby viac chránila bežných malých retailových investorov a obchodníkov a tým zvyšovala dôveru v celý finančný trh a finančný systém.

Otázkou ale je, dokážu sa obchodníci a investori uchrániť sami pre sebou?

Možno táto otázka znie trošku divne, avšak štatistiky a história ukazujú, že najväčším nepriateľom investorov sú práve oni sami. Je to nielen chamtivosť pri obchodovaní, ale predovšetkým nedostatočná odbornosť v kombinácii s nedostatkom skúseností, znalostí a taktiež informácií.

Veľké inštitúcie si totiž za dáta platia nemalé peniaze, pričom pre malých investorov je absolútne nepredstaviteľné platiť mesačne tisíce eur len za informácie a dáta ohľadom trhu. Pravdaže, dá sa zaobísť aj bez týchto zdrojov a robiť veci takpovediac na kolene, avšak tomu potom spravidla zodpovedajú aj výsledky a s tým súvisiace potenciálne riziká.

Naše odporúčania v rámci investovania do ETF fondov

Pokiaľ sa teda triezvo zamyslíme nad touto problematikou, tak obchodovanie na vlastnú päsť je vhodné akurát tak pre ľudí, ktorí majú veľa času naviac a už sa v tejto oblasti pohybujú a berú to ako súčasť rozšírenia si svojich obzorov a odbornosti. Avšak pre bežných ľudí súvisí s takýmto obchodovaním priveľa rizík, ktoré môžu v konečnom dôsledku stáť investora dokonca aj desiatky tisíc eur na potenciálnych výnosoch.

Pokiaľ sa teda tejto oblasti nevenujete aktívne, napr. vo vašom zamestnaní, využite radšej služby špecializovaných inštitúcií. Áno, bude vás to niečo stáť, zas na druhej strane pokiaľ vám dokáže takáto inštitúcia priniesť zaujímavejšie výnosy, ako by ste dokázali vy, respektíve vám dokážu lepšie ochrániť váš kapitál či ušetriť množstvo času, veľmi rýchlo sa vám táto investícia splatí.

Dôležité je ešte taktiež podotknúť, že v prípade zverenia vašej investície špecializovanej inštitúcii formou riadeného portfólia (ktorú vám jednoznačne odporúčame) prechádza taktiež zodpovednosť za správu a manažment tejto investície na daného obchodníka s cennými papiermi (o.c.p.), čo je taktiež pozitívom z pohľadu vašej ochrany. Dávajte si teda pozor na to, aby skutočne išlo o Zmluvu o riadení portfólia a nie len Komisionársku zmluvu. Pri Komisionárskej zmluve totiž za správu o.c.p. nezodpovedá.

Pozor taktiež na tzv. „trvalé príkazy na nákup ETF“, nakoľko stále vznikajú nové, efektívnejšie a lacnejšie ETF fondy, ktoré tie staré postupne nahrádzajú. Ak teda máte takýto „trvalý príkaz na nákup“ vybraného ETF a vznikne nové ETF, ktoré toto vaše nahradí, tak môžete mať dosť vážny problém. Pokiaľ sa teda chcete takejto situácii vyvarovať, choďte jednoznačne cestou Aktívne riadeného portfólia.

Posledná rada na záver nie je úplne tak od nás, ale od samotného Warrena Buffetta, ktorý je sám veľkým fanúšikom indexových ETF. Ten všetkým investorom radí, že pokiaľ ide o indexové ETF fondy, tak treba investovať jednoznačne do indexu S&P 500. Výkonnosť tohto indexu je totiž z dlhodobého hľadiska o približne 2% ročne vyššia ako napríklad globálneho akciového indexu MSCI World. A to je dosť. Hlavne ak sa pozrieme na dlhodobý horizont, pri ktorom vie tento rozdiel priniesť investorom naviac aj desiatky percent na konečnom výnose.

Zhrnutie

Dlhé roky bolo najzaujímavejšou možnosťou pri pravidelnom investovaní investovať prostredníctvom podielových fondov. Doba ide dopredu a dnes prichádzajú do popredia ETF fondy, ktorých popularita veľmi výrazne narastá a postupne nahrádzajú klasické podielové fondy. Dôvodom je predovšetkým to, že ETF kombinujú v sebe v podstate to najlepšie z podielových fondov a individuálnych cenných papierov, akými sú napríklad akcie. Navyše na Slovensku majú retailoví investori investície do ETF po roku ešte aj oslobodené od dane, čo znamená minimálne o 19% priemerný výnos, ako pri podielových fondoch.

Investovaniu prostredníctvom ETF sa vie človek venovať aj takpovediac „na vlastnú päsť“, avšak pre väčšinu bežných ľudí je výhodnejšie prenechať starosti s výberom, nákupom a správou investície profesionálom. Nielen, že sa tak vyhnú možným drahým chybám a ušetria množstvo času, ale dokonca ich prenechanie správy takejto investície o.c.p. vie výjsť ešte aj lacnejšie. Dôvodom sú predovšetkým poplatky za nákupy, menové konverzie a či úschovu cenných papierov, ktoré musia platiť u brokera ľudia, ktorí sa rozhodli spravovať si takúto investíciu sami.

Ak vás aj napriek tomu láka skúsiť takéto investovanie na vlastnú päsť, dajte si špeciálne pozor pri výbere vhodného brokera. Z našich osobných skúsenosti odporúčame v tomto smere jednoznačne využiť služby LYNX Broker, ktorý patrí medzi najlepších brokerov v Čechách a na Slovensku. Navyše ponúka okrem prístupu ku prakticky každej burze a trhu, aj českú podporu a support, čo sa vždy zíde.

Podobne v prípade, že vás zaujíma možnosť nechať si danú investíciu spravovať profesionálmi, či máte akékoľvek otázky ohľadom investovania, sme tu pre vás. Neváhajte nás pre kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára a radi vám bezplatne zodpovieme vaše otázky a poradíme.