Zmiešaný fond

Je fond ktorý na svoju investíciu nemá vyčlenené len jeden dva typy finančných inštrumentov, ale je ochotný investovať do viacerých finančných inštrumentov.
Rizikovosť i potencionálny výnos tohto fondu tak závisí predovšetkým od toho v akom pomere sú rozdelene finančné inštrumenty v jeho portfóliu. Portfólio fondu, ktoré tvorí až z 60% akcie, 30% dlhopisy a 10% pokladničné poukážky je rizikovejšie ako portfólio zložené z 60% dlhopisov, 30 % akcií a 10% pokladničných poukážok.

« « Návrat na Slovník investora