Zmena zamestnanosti

Zmena zamestnanosti  meria zmenu v počte novozamestnaných ľudí.
Zmeny zamestnanosti považujeme za ekonomické dáta, ktoré bývajú zverejňované jedenkrát mesačne, ale napríklad v Európe iba raz za kvartál (teda raz za 3 mesiace). Dopad výsledkov na finančný trh býva obvykle vysoký, ale záleží i od danej krajiny. V niektorých krajinách ako napríklad v krajinách Európy, má zmena zamestnanosti len nízky dopad na finančný trh.

« « Návrat na Slovník investora