YTD (Year-To-Date) (YTD,)

Termín YTD (Year-To-Date) znamená “od začiatku roka do dnešného dátumu”. Používa sa predovšetkým na vyjadrenie zisku počas prebiehajúceho roku. Stanovenie výkonnosti akcií podľa YTD ale býva často krát zavádzajúce, obzvlášť vtedy ak od začiatku roka ešte neubehlo viacero mesiacov ale len zopár. Alebo ak hodnota akcie síce pár mesiacov pred koncom roka dosahuje YTD=15%, no počas zvyšných pár mesiacov vymaže celý svoj zisk a ešte sa dostane aj mierne do mínusu. Investori sa preto skôr pri posudzovaní výkonnosti akcií zameriavajú na výkonnosť akcií po skončení časového obdobia jedného roku.
Príklad: Hodnota akcií spoločnosti XYZ 10. júna dosahovala YTD = 10%. To znamená že akcie spoločnosti XYZ v období od začiatku roku 1. januára do 10. júna posilnili o 10%.

« « Návrat na Slovník investora