WTI ropa (WTI,)

WTI ropa je severoamerická ropa, ktorá sa ťaží v Texase. Patrí medzi najkvalitnejšie druhy ropy a od hodnoty jej ceny závisia aj hodnoty väčšiny ostatných hodnôt ropy. Krajiny, ktoré sa neriadia cenovým vývojom na rope WTI sú Saudská Arábia, Kuvajt a Irak. Namiesto ropy WTI, oceňujú svoje ropy podľa ropy tvoriacej kôš ASCI.

« « Návrat na Slovník investora