Warrant

Warrant je finančný derivát cenného papiera umožňujúci vykonanie forwardového obchodu na akcie, menu, komodity a iné. Warrant funguje na rovnakom princípe ako opcia, avšak s tým rozdielom, že na rozdiel od opcie warrant nemôže vypísať (predať), ale môže len nakúpiť. Z tohto dôvodu je možné otvoriť len nákupnú call opciu, respektíve long-call a short-call opciu. Vypísať opciu môžu len emitenti warrantu a tým sú z 99% banky.

« « Návrat na Slovník investora