Výročná správa

Výročná správa predstavuje ročný finančný report, v ktorom sú zhrnuté všetky dôležité ekonomické parametre a výsledok hospodárenia vybranej spoločnosti za špecifický kalendárny rok.

« « Návrat na Slovník investora