Výnos do splatnosti / Yield to Maturity – YTM (YTM)

Výnos do splatnosti (Yield to Maturity – YTM) vyjadruje investorov výnos, ktorý dostane za držbu dlhopisu až do doby jeho splatnosti a to za predpokladu, že sa úrokové sadzby ktoré ovplyvňujú hodnotu dlhopisu až do doby splatnosti nebudú meniť. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je to aby emitent dlhopisu aj v čase splatnosti dlhopisu zostal naďalej schopný plniť si svoje finančné záväzky. Inak povedané, emitent do doby splatnosti nemôže zbankrotovať. V prípade bankrotu totiž emitent nie je povinný vyplatiť investorovi požadovaný výnos.

 

« « Návrat na Slovník investora