Slovník investoraVýkonnostná odmena

Výkonnostná odmena

Zamestnanci, pracujúci na pracovný pomer môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané v mzde od zamestnávateľa rôzne odmeny. Najčastejšie sú to odmeny vyplácané na mesačnej báze ako napr.: mesačná odmena, výkonnostná odmena, fixná odmena, mimoriadna odmena, a podobne.
Vo fondoch sa pod pojmom výkonnostná odmena myslí bonusový poplatok – odmena prislúchajúcemu investičnému manažérovi za nadpriemernú výkonnosť fondu.
Bežná provízia pre Money manažéra sa pohybuje niekde okolo 35%. Samozrejme pri vyšších sumách je možné vyjednať nižšiu províziu pre Money manažéra, ale to až pri spravovaní stotisícových súm v dolároch. Bežní sú aj takí money manažéri, ktorí sa chcú deliť v pomere 50/50 a na nižšiu províziu ako 50% pristúpia len pri sumách presahujúcich 100-tisíc eur.
Kritéria pre získanie výkonnostnej odmeny sú: výkonnosť fondu musí byť kladná a súčasne je väčšia,než akú dosiahol benchmark (očakávaný zisk fondu) a súčasne majetok v portfóliu je väčší než tzv. High Water Mark (t.j. dovtedy najvyššia dosiahnutá hodnota, za ktorú sa počítala výkonnostná odmena).

Príklad: Investor si uložil 500-tisíc eur do hedžového fondu – (HF). Manažér HF ktorý riadi investorovu investíciu si v prípade nadpriemerného výnosu (nad benchmark ) účtuje 20% zo zisku. Manažér ešte pred začatím investície očakáva 10% zhodnotenie za obdobie jeden rok, teda benchmark vo veľkosti 10%.
Počas prvého ročného obdobia manažér zhodnotil investorov vklad o 15%, čo je o 5% viac než stanovených 10%. Investor teda zarobil počas jedného roku 75-tisíc eur (15% z 500 000 eur) takže dokopy má aktuálne na účte 575-tisíc eur. Manažér má v tomto prípade právo na výkonnostnú odmenu ktorá tvorí 20% zo zisku teda 20% z 75-tisíc eur = 15-tisíc eur. High Water Mark v tomto prípade tvorí hodnotu 575-tisíc eur. Pokiaľ na budúci rok na konci obchodného obdobia manažéra nebude na účte investora suma väčšia ako High Water Mark (575-tisíc eur), manažér nebude mať právo na dostane výkonnostnej odmeny.
Druhý obchodný rok manažér skončil v strate 20%. Hodnota investorovho účtu sa momentálne prepadol z hodnoty 575-tisíc eur na 460-tisíc eur. Pochopiteľne že manažér za tento obchodný rok výkonnostnú odmenu nedostane. Nedostane ju ani kebyže nasledujúci rok zhodnotí účet nad 460-tisíc eur ale súčasne menej než 575-tisíc eur. Ak manažér neprekročí pásmo 575-tisíc eur výkonnostnú odmenu nedostane.
V tretí obchodný rok výkon manažéra pozitívne prekvapí, keď pri obchodovaní dokáže účet zhodnotiť až o 50%. Hodnota investorovho účtu teda stúpne o 50 % z 460-tisíc eur na 690-tisíc eur. V  tomto prípade manažér výkonnostnú odmenu už dostane, pretože jednak v daný rok zhodnotil investorov účet o viac než 10% benchmark, a jednak prekonal hranicu High Water Mark, ktorá bola na úrovni 575-tisíc eur. Manažér dostane 20% výkonnostnú odmenu zo zisku 230-tisíc eur čo sa rovná 46-tisícom eur.

Súčasne je väčšia než akú dosiahol benchmark alebo výkonnostný limit a súčasne hodnota vlastného kapitálu je vyššia než tzv. High Water Mark (t.j. dovtedy najvyššia dosiahnutá hodnota, za ktorú sa počítala výkonnostná odmena).

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť