Slovník investoraVstupný poplatok

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok je jednorazový poplatok, účtovaný klientovi pri produktoch pravidelného sporenia či jednorázových investícií.

Vo vstupnom poplatku sú zahrnuté distribučné náklady, poradenstvo a servis zo strany sprostredkovateľa. Okrem vstupných poplatkov sú klientovi účtované aj priebežné poplatky za správu investície, reporty a dodatočné služby ohľadom danej investície, ktoré sú účtované priebežne ako % z hodnoty účtu klienta.

Výpočet vstupných poplatkov pri pravidelných investíciach vychádza spravidla ako % z plánovanej investovanej sumy (cieľová suma).

Príklad
Ak má investor záujem investovať mesačne sumu 150 eur po dobu 30 rokov, tak jeho cieľová suma pre danú investíciu je vypočítaná ako:

výška mesačného vkladu * 12 * počet rokov = v tomto prípade 150*12*30 = 27 000 eur

Ak je teda vstupný poplatok do daného produktu napríklad na úrovni 4%, tak klient zaplatí vstupný poplatok vo výške 4% z 27 000 eur, čo predstavuje 1080 eur.

Výška poplatkov pri pravidelných investíciach závisí od charakteru danej investície (produkty investujúce do akcií majú spravidla vyššie poplatky, ako produkty investujúce do dlhopisov či peňažného trhu), pričom pri dynamických stratégiách (100% akcie), sa pohybuje výška vstupného poplatku spravidla na úrovni od 3-5% z cieľovej sumy. Investor by si avšak mal dávať pozor na skryté poplatky, ktoré častokrát bývajú súčasťou kombinovaných produktov (napr. investičné životné poistenie), kde sa celková výška poplatkov zisťuje veľmi ťažko.

Z tohto dôvodu je najideálnejšie, pokiaľ má investor možnosť vidieť výšku vstupného poplatku vyčíslenú priamo na zmluve, kde si vie veľmi jednoducho vypočítať percentuálnu výšku daného poplatku k cieľovej sume (výška vstupného poplatku/cieľová suma).

Niektorí správcovia ponúkajú taktiež rôzne zľavy z poplatku za výšku investovanej sumy, počet rokov a podobne.

 

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť