Underperform (Market Underperform)

Underperform (market underperform) je výnos nejakého finančného inštrumentu (obvykle akcie), ktorý je nižší než  jeho benchmark. Najčastejšie sa ako benchmark používa akciový index.
Príklad: Výnos akciovej spoločnosti XYZ bol 5%. Jeho benchmark v podobe akciového indexu dosiahol 8% výnos. Výnos akciovej spoločnosti preto môžeme označiť za “underperform”.

« « Návrat na Slovník investora