Termínované kontrakty

Na finančnom trhu existujú dva typy obchodov. Prvým typom obchodu je vykonanie obchodu, ktorý je bez dohodnutého dátumu jeho ukončenia (ako napríklad u CFD kontraktov, kedy môžeme svoj obchod uzavrieť kedykoľvek v obchodných hodinách).

Druhým typom sú termínované kontrakty ktoré predstavujú obchody, pri ktorých je potrebné vopred dohodnúť dátum ich splatnosti – teda dátum, kedy sa daný obchod musí uzavrieť. Medzi takéto obchody patria futures, opcie a forwardy.

« « Návrat na Slovník investora