Stop-Loss

K minimalizovaniu rizika (straty) môže pomôcť hedžing a zadávanie príkazu stop-loss. Väčšinou však investori dávajú prednosť použitiu stop-lossu pred hedžingom, nakoľko stop-loss je veľmi jednoducho nastaviteľný a nestojí obchodníka nič. Realizácia hedžingu je častokrát veľmi náročná a pri menších sumách značne nákladná. Príkaz stop-loss vyjadruje úroveň pri ktorej sa investorovi zavrie obchod v strate.

Príklad
Investor nakúpil nemecký akciový index DAX pri aktuálnej hodnote 10000 bodov. Investor chce pri tomto obchode riskovať maximálne len 1% svojej investície. Vypočíta si 1% z 10000 bodov čo sa rovná 100 bodom. Príkaz stop-loss si nastaví na 9900 bodov. Ak cena DAXU začne klesať až na hodnotu 9900 bodov,  obchodníkovi sa daný obchod zavrie v strate 1%.

Nie vždy sa ale investorovi podarí zavrieť obchod na vopred definovanej hodnote aj napriek tomu že si na tú hodnotu nastavil príkaz stop-loss. Takáto situácia sa môže odohrať pri zvýšených cenových pohyboch na trhu (vysokej volatilite). Môže sa stať že sa investorovi jeho obchodná pozícia neuzavrie na jeho nastavenej hodnote 9900 bodov, ale kladne to môže byť o jeden dva či dokonca aj v niektorých zriedkavých prípadov o 5 a viac bodov nadol od pôvodnej stanovenej hodnoty.

V prípade obchodného gapu je na 100% isté že príkaz stop loss obchodnú pozíciu na vopred stanovej hodnote neuzavrie.

Príklad pri gape
Obchodník si myslí že nemecký akciový index DAX bude rásť a preto otvorí long pozíciu o veľkosti jedného lotu. Nemecký DAX sa neobchoduje 24 hodín denne, ale iba v určitom časovom období od 8 do 22 hodiny. Po 22 hodine sa obchodovanie na nemeckom DAXe zatvorí a obchodník nemôže so svojou otvorenou obchodnou pozíciou viac manipulovať. Nemôže ju uzatvoriť, ani otvoriť novú pozíciu a to až do 8 hodiny ráno nasledujúci deň.

Počas obdobia od zavretia obchodovania až po jeho otvorenie sa ale môžu na trhu vyskytnúť nočné ekonomické udalosti, ktoré môžu mať dopad aj na nemecký akciový index. V prípade, že bola cena DAXu na konci dňa pri zatvorení blízko stop-lossu obchodníka (napríklad na úrovni 11505 a obchodník má nastavený stop-loss na 11500), tak existuje riziko, že sa v prípade negatívnych nočných ekonomických udalostí otvorí DAX aj napríklad s 50 bodovým prepadom, čo znamená že cena bude pod úrovňou obchodníkovho stop-lossu.

V takomto prípade síce obchodník mal nastavený príkaz stop-loss na 11500 bodov, ale z dôvodu gapu sa mu uzatvorí obchodná pozícia na najbližšej možnej cene, teda v tomto prípade by to bolo na hodnote 11455 bodov, teda 45 bodov od nastaveného stop-lossu.

Je nutné podotknúť ešte, že v niektorých prípadoch môže nastať situácia, že z dôvodu gapu nebude stop-loss vôbec akceptovaný (nebude k danému obchodu protistrana). Takáto situácia môže vzniknú v prípade výrazného nečakaného pohybu (ako napríklad v prípade flash-crashu na EURCHF v roku 2015, ktorý položil množstvo brokerov). Udalosti ako táto vedia byť extrémne nebezpečné, predovšetkým pri využití páky na danej pozícii – v takomto prípade hrozí nielen zmazanie celého obchodného účtu, ale dokonca aj straty presahujúce prostriedky na ňom.

« « Návrat na Slovník investora