Startup

Startup je označenie pre novovzniknutú spoločnosť, charakteristickú jej rýchlym rastom a nízkymi počiatočnými nákladmi. Investovanie do takejto spoločnosti so sebou prináša zvýšené riziko, ale na druhej strane i potencionálne vyšší výnos. Medzi startupy môžu patriť firmy z hocijakého oboru, najčastejšie sú to však technologické či internetové firmy.

« « Návrat na Slovník investora