Štandardná odchýlka (SD)

Štandardná odchýlka (SD; angl. standard deviation) vyjadruje mieru rozptýlenia od aritmetického priemeru. Čim je štandardná odchýlka väčšia, tým je i väčšia miera rozptýlenia a tým je cena podkladového aktíva volatilnejšia.

S narastajúcim počtom dní štandardná odchýlka spravidla klesá, pričom presnosť jej výpočtu a výpovedná hodnota sa výrazne zvyšuje. Je potrebné pamätať, že pokiaľ je štandardná odchýlka vybraného inštrumentu na úrovni 10% za posledných 6 mesiacov, tak cena tohto inštrumentu sa v priemere hýbe v hodnotách +10% až -10% od priemernej ceny daného podkladového aktíva.

« « Návrat na Slovník investora