Split

Split znamená zvýšenie množstva akcií v obehu z pôvodných akcií. Tým sa samozrejme zmení (zníži) aj ich hodnota.
Príklad: Spoločnosť XYZ má na finančnom trhu 4 milióny obchodovaných akcií. Jedna akcia má hodnotu 5$. Spoločnosť sa rozhodne pre zvýšenie množstva akciína trhu z 4 miliónov na  5 miliónov akcií. Hodnota akcií sa preto zníži o 25% (5 – 4 = 1,  1 : 4 =0,25) na 3,75$ (25% z 5$ = 1,25,  5 -1,25 = 3,75).

« « Návrat na Slovník investora