Slovník investoraSpätný odkup / Predaj

Spätný odkup / Predaj

Spätný odkup je situácia kedy daná spoločnosť od investora odkúpi finančný inštrument, ktorý mu na začiatku predala. Môže tak nastať v nasledujúcich situáciách :

1.) Investor nakúpi akcie spoločnosti XYZ, za ktoré dá investor spoločnosti XYZ peniaze a spoločnosť XYZ mu za ne predá svoje cenné papiere. Po určitom čase sa ale investor rozhodne svoju obchodnú pozíciu uzavrieť, a rozhodne sa preto svoje cenné papiere vrátiť spoločnosti XYZ, ktorá mu za ne vyplatí aktuálnu hodnotu jeho cenných papierov v hotovosti. Spoločnosť XYZ v tomto prípade spätne odkúpila investorove cenné papiere, ktoré mu na začiatku predala.
2.)  Investor nakúpi 10 akcií spoločnosti XYZ.  Akciová spoločnosť sa ale po pár mesiacoch  rozhodne, že by pre ňu bolo z určitých dôvodov výhodnejšie, keby svoje akcie dostala od investora naspäť. Preto dá investorovi ponuku, v ktorej by od investora odkúpila jeho akcie za ich aktuálnu trhovú cenu. Samozrejme, spoločnosť XYZ nemôže investora žiadnym spôsobom prinútiť aby jej akcie vrátil pokiaľ to on sám nechce. Investor sa môže sám rozhodnúť či akcie spoločnosti XYZ predá alebo nie. Nakoniec sa ale investor rozhodne že svoje akcie predsa len predá naspäť a tým spoločnosti XYZ dovolí od neho odkúpiť jeho akcie výmenou za peňažnú hotovosť.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť