Šek

Šek je abstraktný cenný papier (teda taký, ktorý neuvádza dôvod vzniku záväzku) spĺňajúci isté náležitosti, ktorým osoba, ktorá ho  vystavila (vystaviteľ), prikazuje inej osobe (šekovníkovi – je to vždy banka), aby zaplatila nejakú sumu v prospech ďalšej osoby (remitenta).

« « Návrat na Slovník investora