Slovník investoraReturn on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) (ROE)

Return on Equity (skrátene ROE) nám meria to, akú veľkú časť z investícií akcionárov dokáže daná spoločnosť premeniť na ďalší zisk. Čím je hodnota ROE väčšia, tým lepšie pre investorov i spoločnosť.
Vypočíta sa ako Net Income / Shareholders Equity

Pričom anglický pojem ,,net income” znamená čistý zisk spoločnosti, a ,,shareholders equity” predstavuje hodnotu vkladu akcionárov.

Príklad:Akcionári nakúpili v priebehu roka 30-tisíc akcií spoločnosti XYZ za priemernú cenu akcie 10 dolárov na kus, čo dokopy činí ich vklad o výške 300-tisíc dolárov (30000 x 10). Z tohto vkladu akcionárov sa spoločnosti XYZ podarilo v priebehu roka vygenerovať čistý zisk 450-tisíc dolárov. Spoločnosť XYZ pred kúpou jej akcií od akcionárov sľúbila vyplatenie dividend vo veľkosti  30% hodnoty akcií. Výpočet je nasledovný:
ROE = 450 tisíc – 135 tisíc ( 30% z 450 tisíc) /  300 tisíc
ROE = 315 / 300
ROE = 1,05
Hodnota ROE je 1,05 alebo i 105%, čo znamená že spoločnosť XYZ dokázala znásobiť zisky akcionárov až o 105%.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť