Protistrana

Protistrana každý vykonaný obchod na finančnom trhu musí mať svojho nákupcu a predajcu. Ak chcem nakúpiť (longovať) EUR/USD musím nájsť obchodníka ktorý bude musieť držať opačnú pozíciu (teda shortovú pozíciu)  EUR/USD ako držím ja. Bez splnenia tejto podmienky sa obchod nemôže vykonať.
Na mimoburzovom trhu (OTC) naším obchodným pozíciám robia protistrany poväčšine brokeri, či ich dodávatelia likvidity, ktorými sú poväčšine veľké banky.
Na burzovom trhu sa naše obchodné pozície dostávajú priamo na burzový trh, v ktorom sú akumulované všetky možné objednávky od všetkých finančných subjektov akými sú banky, rôzne druhy fondov, investori, hedžeri, brokeri, poisťovne atď. Naša obchodná pozícia sa preto môže spárovať s hociktorým z týchto finančných subjektov.

« « Návrat na Slovník investora