Prioritné akcie

Prioritné akcie sú akcie, ktoré majú prednosť pred bežnými (kmeňovými) akciami spoločnosti. Okrem prednostného práva na výplatu dividendy majú držitelia prioritných akcií tiež prednostné právo výplaty na likvidačnom zostatku majetku spoločnosti. Tieto akcie bývajú investormi uprednostňované (pred kmeňovými). Ak nastane prípad, že sa firma predá alebo skrachuje, tak investor má väčšiu šancu dostať svoju nominálnu hodnotu svojej investície späť.

« « Návrat na Slovník investora