Price Index

Pod pojmom price index môžeme chápať index, ktorý počíta iba s cenou podkladových aktív, bez reinvestovaných dividend.
V prípade, že nás zaujíma hodnota daného indexu pri reinvestovaní dividend, musíme pozerať hodnotu total return indexu. Rozdiel medzi price indexom a total return indexom býva značný predovšetkým pri high yield dividendových portfóliách a ETF.

« « Návrat na Slovník investora