Slovník investoraPredajný prospekt

Predajný prospekt

Predajný prospekt je oficiálny dokument obsahujúci informácie nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Obsahuje informácie, do akých kategórii aktív je povolené investovať majetok v podielovom fonde a bližšie upravujú podmienky vydávania a redemácie podielov fondu správcovskou spoločnosťou.
Skrátená verzia predajného prospektu sa nazýva zjednodušený predajný prospekt. Je  zostavený a štruktúrovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný priemernému investorovi. Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt sú bezplatne sprístupnené v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára (banky kontrolujúcej činnosť danej správcovskej spoločnosti)a na internetovej stránke

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť