Pre-market

Väčšina obchodov na finančnom trhu sa vykonáva od tretej hodiny poobede, nášho času. Funguje to tak preto,  lebo o tretej hodine prichádzajú na trh americkí obchodníci, ktorí sa podieľajú v najväčšej časti na obchodovaní na finančnom trhu.
Pred príchodom amerických obchodníkov je ale aktivita na finančnom trhu nízka. Volatilta a objemy obchodov sú na nízkych úrovniach, a z tohto dôvodu dochádza tiež u väčšiny brokerov k rozširovaniu spreadov –  teda k zvyšujúcim sa poplatkom. Investori vyčkávajú na príchod amerických obchodníkov. A práve táto doba čakania, nízkej volatilty a objemov, ktorá sa obvykle vyskytuje okolo 8-13 hodiny sa nazýva pre-market (predtrhová).

« « Návrat na Slovník investora