Pranie špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí (po anglicky money laundering), môžeme nazvať aj legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, je také konanie, ktorým osoba zastiera ilegálny pôvod peňazí, pričom sa snaží vzbudiť dojem, že tieto peniaze boli nadobudnuté legálnou (zákonnou) cestou. Nie len zločinecké organizácie “perú” svoje peniaze, môže ísť aj o bezúhonné osoby, ktoré tak robia z rôznych príčin. Ide napríklad o snahu vyhnúť sa plateniu dane, zníženie dividend akcionárom, alebo získanie lukratívnej prednostnej zákazky.

« « Návrat na Slovník investora