Povinné minimálne rezervy

Povinné minimálne rezervy vyjadrujú veľkosť hotovosti od nebankových subjektov, ktoré musia banky držať ako finančnú rezervu uloženú v centrálnej banke.
PMR slúži tiež ako jeden z nástrojov centrálnej banky na riadenie monetárnej politiky. Ak chce centrálna banka znížiť objem peňazí v ekonomike, zvýši veľkosť PMR v bankovom sektore.
V Eurozóne je PMR na úrovni 2%. V USA 5 násobne viac na 10%.

« « Návrat na Slovník investora