Purchase Manager Index (PMI)

PMI (Purchase Manager Index) hodnotí výkonnosť 4 rôznych priemyselných sektorov v krajine. Poznáme 4 od seba nezávisle PMI sektory: výrobný, stavebný, nefinančný a sektor služieb.

Ich vplyvy na trh sa líšia – od nízkeho dopadu až po vysoký. Značný vplyv ich dopadu na finančný trh má taktiež krajina, v ktorej sa PMI vyhlasuje. Výsledky PMI sa vyhlasujú na mesačnej báze.

« « Návrat na Slovník investora