Peňažný fond

Ak investor investuje do peňažných fondov, jeho investíciu fond ďalej investuje prevažne do terminovaných bankových vkladov, štátnych pokladničných poukážok, a dlhopisoch s krátkou dobou splatnosti.
Takéto investície fondu sa radia medzi málo rizikové a obvykle pre investora ponúkajú stabilný výnos, no na druhej strane býva tento výnos pomerne malý, obvykle v ročnej výške len niekoľko percent.

« « Návrat na Slovník investora