Slovník investoraPeňažné trhy

Peňažné trhy

Peňažné trhy sú základným finančným trhom, na ktorom obchoduje alebo investuje do krátkodobých cenných papierov alebo ich alternatív.

Základným produktom na peňažnom trhu sú termínované vklady, vklady obyvateľov štátu v bankách, komerčné cenné papiere podnikov, krátkodobé pokladničné poukážky vlád, alebo peňažné fondy finančných spoločností, pričom splatnosť všetkých týchto produktov je menej ako jeden kalendárny rok. Pod pojmom splatnosť rozumieme dobu, na ktorú sa peniaze požičiavajú. Môžeme povedať, že peňažný trh nám slúži predovšetkým na pokrytie krátkodobého dopytu po peniazoch (inak povedané, na zabezpečenie likvidity).

Spomínané peňažné fondy (ako jeden zo základných produktov) zaručujú minimálne riziko, avšak zabezpečujú nižšie výnosy, v porovnaní s inými typmi fondov. Investícia do peňažných fondov je vhodná aj pre investorov, ktorí nemajú predošlé skúsenosti s investovaním. Tieto fondy majú zvyčajne veľmi nízke, ba dokonca až nulové vstupné poplatky, oplatí sa teda do nich investovať aj krátkodobo. Zvyčajne dosahujú vyššiu výkonnosť, ako krátkodobé termínované účty v bankách, pričom peniaze sú kedykoľvek bez sankčných poplatkov a zbytočného odkladu k dispozícii, v praxi najviac do 14 dní po predložení žiadosti o spätný predaj. To platí aj pre iné typy fondov okrem špeciálnych.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť