Pasíva

Pasíva môžeme nazvať aj zdrojmi krytia majetku. Zdroje krytia majetku nám ukazujú z čoho, alebo za čo, bol majetok spoločnosti (aktíva) v minulosti obstaraný. Opakom pasív sú aktíva spoločnosti. Pasíva môže najčastejšie reprezentovať dlh alebo úver.
Dá sa teda povedať že aktíva sú všetky veci, ktoré poskytujú spoločnosti zisk, pričom pasíva nám naopak produkujú náklady.

« « Návrat na Slovník investora