Slovník investoraP/B (price/book ratio)

P/B (price/book ratio) (P/B,)

P/B (price/book ratio) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer ceny (kurzu) akcie k účtovnej hodnote spoločnosti prepočítanej na akciu.

Vysvetlivky:
P = aktuálna cena (kurz) jednej akcie, napríklad 6$ na akciu.
B = účtovná hodnota akcie =  vlastný kapitál – prioritné akcie / počet emitovaných kmeňových akcií

Zvyčajne platí, že počet prioritných akcií na základnom kapitále spoločnosti nesmie byť vyšší ako podiel kmeňových akcií. Presné podmienky, počet a štruktúra prioritných akcií je v každej firme iná.

Príklad:
Spoločnosť XYZ vlastní akcie o hodnote P= 10$ na akciu. Celkový kapitál spoločností tvorí 10 miliónov dolárov z toho prioritné akcie majú dokopy hodnotu 3 milióny dolárov. Celkový počet emitovaných kmeňových akcií tvorí 2,5 miliónov kusov.
Z týchto údajov si teda môžeme vypočítať účtovnú hodnotu akcie – B, podľa vzorcu – vlastní kapitál  –  prioritné akcie / počet emitovaných kmeňových akcií.
Po dosadení hodnôt dostaneme: 10000000 – 3000000/ 2500000 = 2,8
Účtovná hodnota jednej akcie = 2,8

Ak poznáme hodnotu B, môžeme pristúpiť k výpočtu k pomeru kurzu akcie k jej účtovnej hodnote – P/B. Po dosadení dostaneme 10/ 2,8 = 3,57
Pomer kurzu akcie k jej účtovnej hodnote je 3,57.

Ak je hodnota nad P/B nad 1 tak všeobecne platí že daná akcia je trhom nadhodnotená a v najbližšej dobe je preto pravdepodobné že cena akcie poklesne.
V prípade že je hodnota P/B pod 1 to znemená, že cena akcie je trhom podhodnotená a v najbližšej dobe je preto pravdepodobné že cena akcie posilní.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť