p.a. (per annum) (p.a.,)

Skratka p.a. (per annum) znamená “ročne”. Napríklad výnos vo fonde alebo úroky v banke prepočítané na ročnú bázu.
Príklad: Úroková sadzba 2 % p.a. u banky XYZ znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje banka XYZ od dlžníka poplatok vo výške dvoch percent istiny.

« « Návrat na Slovník investora