Organizácia G7 (G7)

Organizáciu G7 tvorí 7 krajín (Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Británia, USA), ktorých ekonomiky patria medzi najväčšie na svete a reprezentujú tak až 46% svetového HDP. Krajiny G7 sa stretávajú na spoločnom summite jedenkrát ročne, na ktorom diskutujú a hľadajú riešenia na aktuálne ekonomické a politické problémy vo svete.

« « Návrat na Slovník investora