Offshoring

Offshoring znamená premiestniť obchodnú činnosť z jednej krajiny do druhej. Spoločnosť sa pre offshoring môže ak sú v inej krajine priaznivejšie ekonomické podmienky ako v druhej. Jednou z takých podmienok môže byť zvýšený dopyt po produktoch v zahraničí, nižšie dane, či rôzne daňové úľavy, menšie výrobné náklady, menšia vyplácaná mzda zamestnancom.

« « Návrat na Slovník investora